2017

Zásadní zlom, k našemu Persimu a nechovným jedincům přibývá naše milovaná Cora.

[7]